Bentley Suzhou

作为宾利汽车的官方授权经销商,我们提供多项厂商认证的服务,
务求令您的宾利座驾时刻保持强劲动力与非凡效能。

联系我们
Bentley Suzhou
太阳路2588号
相城区
215133 苏州

(+86)0512 8888 8666 联系经销商 经销商所在地
新车销售
星期一:08:30 - 17:30
星期二:08:30 - 17:30
星期三:08:30 - 17:30
星期四:08:30 - 17:30
星期五:08:30 - 17:30
星期六:08:30 - 17:30
星期天:08:30 - 17:30
授权维修
星期一:08:30 - 17:30
星期二:08:30 - 17:30
星期三:08:30 - 17:30
星期四:08:30 - 17:30
星期五:08:30 - 17:30
星期六:08:30 - 17:30
星期天:08:30 - 17:30
Address
No. 2588 Tai Yang Road, Xiang Cheng District
Suzhou
(+86)0512 8888 8666